Inloggen

SW De Floreant

preview
Florekrant - 22 september 2020
Florekrant - 22 september 2020


Beste ouders, verzorgers,

Kraamtijd
Laten we beginnen bij het mooiste nieuws. Zowel Melinda Koers als Merk Wever verwachten op korte termijn nieuw leven. Bij Melinda was het al wel zichtbaar, maar bij Mark moest je beter kijken.
Melinda werkt nog tot aan de herfstvakantie en gaat dan met zwangerschapsverlof. We hebben er in goed overleg voor gekozen dat ze al wat meer afstand houdt van alle kinderen om op die manier zo fit en gezond mogelijk haar verlof in te gaan. Carmen Mulder is reeds ingewerkt en draait groep 6 aan het begin van de week.
Ook bij Mark Wever wordt nieuw leven verwacht. We beginnen toch te denken aan een stroomstoring begin januari… Mark heeft geluk, want sinds 1 juli is er nieuwe regelgeving voor vaders: naast het bevallingsverlof voor vaders van een week, ook een aanvullend verlof van maar liefst 5 weken. Dat betekent dus ook dat Mark er (ergens) na de herfstvakantie een aantal weken niet is, de exacte verdeling van de dagen en de vervanging communiceren we met de ouders van groep 3 zodra het bekend is. Zeker is dat het vaste duo Nynke Renske vaker voor groep 3 zal staan.

We wensen beiden een mooie tijd en gelukkig zien we ze de komende weken nog gewoon op school…

Corona

Afgelopen vrijdag werden we enigszins verrast door een wijziging in de richtlijn voor neusverkouden kinderen t/m 12 jaar. Enerzijds is het fijn dat kinderen nu vaker naar school kunnen komen. Anderzijds roept het ook vragen op voor de veiligheid van onze medewerkers. We vertrouwen hierin op de onderzoeken van het RIVM dat kinderen een kleine rol spelen in de verspreiding van het virus. Daarom gelden vanaf deze week ook de nieuwe richtlijnen binnen Aves.

 

De nieuwe regels zijn als volgt door het RIVM opgesteld:
- Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang of naar de basisschool. Het kind hoeft niet getest te worden op corona.  Dit geldt niet als het kind een nauw contact is van iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.  Dan moet hij of zij thuisblijven.
- Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten,  dan moet hij of zij thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn. Het kind hoeft niet getest te worden voor corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. De ouder neemt dan contact op met de huisarts.
- Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis.
- Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het huishouden thuis. Krijg het kind klachten? De ouder maakt een afspraak voor een coronatest.

 

Ook deze regels zijn weer door enkele belangenorganisaties in een handige beslisboom gezet. Zie hiervoor de bijlage.

Hoofdluis
Er is in de bovenbouw weer hoofdluis geconstateerd. Een aantal weken gelden berichtte ik er ook al over, dus misschien moeten we wel spreken van “nog steeds”. We schrikken hier niet van, maar het is wel vervelend, want het kan erg jeuken. De beste remedie is goed kammen met een speciale luizenkam en eventueel gebruik maken van anti-luisshampoo. Wilt u uw kind thuis op hoofdluis controleren en waar nodig actie ondernemen? En proberen de komende weken goed in de gaten te houden. Vast dank voor ieders medewerking. Meer info op: https://www.rivm.nl/hoofdluis


Krentenbaard
Een aanzienlijk aantal kinderen heeft last van krentenbaard (of gehad). Krentenbaard is een besmettelijke bacteriële huidinfectie. We hebben afgesproken dat kinderen alleen mogen komen als er gestart is met het smeren van zalf, verkregen via de huisarts. Ook mag er geen vocht meer uitkomen en waar mogelijk moeten de plekken afgedekt worden om verspreiding te voorkomen. Graag ook hiervoor samen goed op letten, want het mag niet als een lopend vuurtje door het dorp gaan...
Meer info op: https://www.rivm.nl/impetigo-krentenbaard

 

Naast dit gezondheidsblokje hebben we ook nog ander nieuws!

Toetsen en gesprekken

Alle toetsen zijn grotendeels afgerond, de laatste inhalers vragen nog wat tijd, maar hiermee hebben we weer een actueel beeld van elk individu, de groep en de school. Tijdens de geplande oudergesprekken zal de leerkracht van uw zoon of dochter hier ook op ingaan. We hopen de volgende ronde gesprekken weer op school te kunnen houden, maar kiezen er nu veiligheidshalve voor om het via Teams of telefoon te doen.

Ook hebben Britt Berghuis, leerkracht groep 8, en ik een avond in november gepland, op school. Ervan uitgaande dat het tegen die tijd weer goed kan. Het is het laatste jaar op de basisschool en er komt van alles op de kinderen en ouders af, waar we graag zorgvuldig alle informatie willen delen. Denk onder andere aan de eindtoets, de (voorlopige) adviezen, keuzes, open dagen van de VO-scholen, hoe bereid je je hierop voor en hopelijk de eerste musical op het grote podium in de nieuwe school.

v


Verhuizing
Lesgeven op een school is nooit saai, maar zeker dit jaar op de Floreant niet. We maken ons op voor de laatste verhuizing en dat is nog best een klus. We beginnen niet te vroeg met alles inpakken, maar kunnen ook niet wachten tot de avond voor de verhuizing. U zult dus merken dat er komende weken steeds meer is of wordt ingepakt. Alle collega’s helpen hierbij, dus we zullen naast de oudergesprekken ons hier vol op focussen. We willen namelijk ook het oude gebouw aan de Kerkstraat zo snel mogelijk leeg hebben en terug geven aan de gemeente.

Vrijdag 9 oktober gaan we over, die dag zijn alle kinderen vrij. Gelukkig komt weer het erkende verhuisbedrijf om ons te helpen. In de week hieraan voorafgaand wordt de nieuwe school volledig schoongemaakt, inclusief alle ramen. Ook weten we dat er in de herfstvakantie nog allerlei afbouwklussen moeten gebeuren aan de Sportstraat, maar we kunnen in ieder geval goed en veilig starten op 19 oktober op één plek, en wat voor plek! Het wordt ongelooflijk mooi, groot en fris. We openen het gebouw officieel op 4 november, maar daarvóor staat er ook nog het een en ander op de agenda:

Maandag 19 oktober
De eerste dag samen in de nieuwe school, de maandag na de herfstvakantie. We maken hier sowieso een klein feestje van. Voor de groepen 1 tot en met 4 mag er de eerste dag één ouder mee naar binnen. Het is vast en zeker weer een hele stap, naar de nieuwe school!

Vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober

We zien de kinderen en hun ouders/verzorgers als onze belangrijkste doelgroep. Daarom willen we heel graag, ook in deze Coronatijd, de nieuwe school aan u laten zien. We hebben gekozen voor een eenrichtings-Open huis voor alle ouders, verzorgers op vrijdag 30 oktober en voor andere belangstellenden uit het dorp op zaterdag 31 oktober.

Woensdag 4 november
Dit doen we om de verwachte toeloop te spreiden en de officiële opening op woensdagochtend 4 november ook de ruimte te hebben om oud-collega’s, aannemers en onderaannemers, partners van school, andere Aves-collega’s van andere scholen, medewerkers van het stafkantoor, mensen van de gemeente, etc. uit te nodigen.

De details hiervoor volgen nog, maar wel vast goed om te noteren in uw eigen agenda!

u

 

Tot slot
Er volgen binnenkort twee vragenlijsten, die als aparte berichten worden verstuurd.

- voor ouderhulp bij verschillende activiteiten, klussen en taken

- de jaarlijkse privacy-voorkeuren, zoals gebruik van social media, gebruik van foto’s etc., we gaan namelijk voor een groot artikel in de Noordoostpolder, ik zet mijn geld op de voorpagina ;)

 

Dat was het weer! Fijne avond nog!

Hartelijke groet,

Namens het voltallige team van SWS De Floreant
(allen, voor zover bekend, gezond)

Henk Orsel